සංවර්ධනය වෙමින් පවත්නා රටවල් සඳහා සූර්ය බල වැඩසටහනක්

Sunday, 24 April 2016 - 11:01

%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B7%8F+%E0%B6%BB%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B6%B3%E0%B7%84%E0%B7%8F+%E0%B7%83%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA+%E0%B6%B6%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%83%E0%B6%A7%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
සංවර්ධනය වෙමින් පවත්නා රටවල බලශක්ති අවශ්‍යතා පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභව මගින් සපුරා ගැනීමේ වැඩසටහනක් ජගත් සංවිධානයේදී ඊයේ දියත් කෙරුනා.

සූර්ය බලශක්තිය කේන්ද්‍රකොටගත් ඇමරිකානු ඩොලර් ටි‍්‍රලියනයක් වැය කෙරෙන මෙම ව්‍යාපෘතියේ මූලිකත්වය ගෙන ඇත්තේ ප්‍රංශය සහ ඉන්දියාවයි.

ඉන්දියාව වෙනුවෙන් එරට බලශක්ති අමාත්‍ය පියුෂ් ගොයාල් සහභාගි වූ අතර ප්‍රංශ පාරිසරික ඇමතිනිය සිගොලෙන් රොයල් ඒ සදහා එක්වුණා.

 සූර්ය බලශක්ති වැඩසටහන සදහා ඇමරිකාව, බ්‍රසීලය, බංග්ලාදේශය සහ නයිජීරියාව ඇතුළු රටවල් 25 කට වැඩි සංඛ්‍යාවක් එක්ව සිටිනවා.