අඩි 5 කටත් වඩා දිග නාගයකු ළිඳකින් එලියට එයි

Sunday, 24 April 2016 - 15:39

%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%92+5+%E0%B6%9A%E0%B6%A7%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%A9%E0%B7%8F+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9C+%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%B3%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%91%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%91%E0%B6%BA%E0%B7%92
අනුරාධපුර - පුබුදුපුර  ප්‍රදේශයේ නිවසක ළිඳකට අඩි 5 කට වැඩි දිගැති නාගයෙකු වැටී තිබිනවා.

පසුව වනජීවි නිලධාරින් පැමිණ එම නාගයා ගොඩට ගෙන විල්පත්තු වනයට මුදා හැරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.