කන්කසන්තුරේට නව තෙල් ගබඩාවක්

Monday, 25 April 2016 - 6:56

%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9A%E0%B7%83%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%B6%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කන්කසන්තුරේ ප්‍රදේශයේ නව තෙල් ගබඩා සංකීර්ණයක් ඉදිකිරීම තුළින් වාර්ෂිකව රුපියල් මිලියන 300ක මුදලක් රජයට ඉතිරි කර ගත හැකි බව අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි පවසනවා.

හිරු ප්‍රවෘත්ති අංශයට අදහස් දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ කොළඹ සිට දුම්රිය ඔස්සේ තෙල් ප්‍රවාහනය කිරීමට මේ යටතේ පියවර ගන්නා බවයි.