දෙවන පාසල් වාරය අද

Monday, 25 April 2016 - 7:17

%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF
සිංහල සහ දෙමළ අලූත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් නිවාඩු ලබාදුන් සියලූම රජයේ පාසල් සහ රජය අනුමත කළ පෞද්ගලික පාසල් දෙවන වාරය සදහා අද (25) ආරම්භ වනවා.