කුලිරථ රියදුරෙකුට පහරදුන් වෛද්‍යවරියකට වැඩවරදී

Monday, 25 April 2016 - 13:37

%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B6%AE+%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%9B%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%93
අමරිකාවේ මියාමි ප්‍රාන්තයේ වෛද්‍යවරියක් විසින් කුලී රථ රියදුරෙකුට පහරදෙන ආකාරය දැක්වෙන වීඩියෝවක් අන්තර්ජාලයට නිකුත් වී තිබෙනවා.

මේ සිද්ධියට සම්බන්ධව පරීක්ෂණ පැවැත්වූ බලධාරීන් වෛද්‍යවරිය සියධුරයෙන් ඉවත් කිරීමට කටයුතු කර තිබෙනවා.

අමරිකාවේ Jakson Health Systerm ආයතනයේ නේවාසික වෛද්‍යවරියක් ලෙස කටයුතු කළ ඇය මේ සිදුවිම සම්බන්ධව සිය කණගාටුව පලකර තිබෙනවා.

එම වෛද්‍යවරිය කුලී රථ රියදුරාට පහරදෙන ආකාරය පටිගත් වී තිබුණේ  මෙලෙසින්.