ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ බිරිදට සහ දියණියට දේශපාලනඥයෙකු පහර දෙයි

Tuesday, 26 April 2016 - 9:06

%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%81%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B1%E0%B6%A5%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%94+%E0%B6%B4%E0%B7%84%E0%B6%BB+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ප්‍රාදේශීය දේශපාලනඥයෙකුගේ පහර කෑමට ලක්වූ මාවනැල්ල ප්‍රදේශයේ ව්‍යාපාරිකයෙකු, ඔහුගේ බිරිද සහ 8  හැවිරිදි දැරිය රෝහල්ගත වී තිබෙනවා.

අදාළ දේශපාලනඥයා ද මේ වනවිට රෝහල්ගත වී ඇති අතර, ඔහු අප වාර්තාකරුට පවසා ඇත්තේ අදාළ ව්‍යාපාරිකයා තමන්ට පහර දුන් බවයි.