කෝටිපතියෙක් වුවත් කොණ්ඩය කපන අපූරු මිනිසා

Tuesday, 26 April 2016 - 10:29

%E0%B6%9A%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%AB%E0%B7%8A%E0%B6%A9%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B6%B4%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8F
ඉන්දියාවේ සිටින කෝටිපතියන් අතර ඉහළ රැදී සිටින ව්‍යාපාරිකයෙකුගේ අපූරු චර්යාවක් පිළිබඳව විදෙස් මාධ්‍යන්හී අවධානය යොමු වී තිබෙනවා.

ඔහු නමින් Ramesh Babu.

මොහු මේ වන විට ප්‍රමුඛ පෙලේ ව්‍යාපාරිකයකු වුවත් ඔහු විසින් තවමත් තම වෙළඳ සැල තුල කොණ්ඩය කැපීමේ නිරත වන අයුරු පහතින්.