තෙල් බවුසරයක් පෙරළෙයි

Tuesday, 26 April 2016 - 13:08

%E0%B6%AD%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%85%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
කොළඹ සිට ඇඹිලිපිටිය දක්වා ධාවනය වූ ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාවට අයත් ඉන්ධන බවුසරයක් කහවත්ත - ඇල්ලගේවත්ත ප්‍රදේශයේදී කුඹුරකට පෙරළී ගොස් තිබෙනවා.

ප්‍රදේශවාසීන් කියා සිටියේ මෙම බවුසරයෙන් කාන්දු වන තෙල් අටකලං ඇළ ඔස්සේ වේ ගඟට මුසුවීමේ අවදානමක් පවතින බවයි.