මන්දෙන් බේරෙන්නට වෑයම් කරන දිවියෙක්-(ඡායාරූප)

Thursday, 28 April 2016 - 9:46

%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%99%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%91%E0%B6%BA%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%9A%E0%B7%8A-%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
දඩයමිකරුවන් විසින් අටවා තිබු මන්දකට දිවියෙක් හසු වී තිබෙනවා.

නොර්වුඩි වෙන්චර් වතුයායේ  ලදුකැලෑවක සතුන් දඩයමි කිරිම සදහා අටවා තිබු උගුලකට දිවියා හසුවී ඇතැයි හිරු වාර්තාකරු සදහන් කලා.

මෙම දිවියා මුදාගැනිම සදහා නල්ලතන්නියේ වන ජිවි නිළධාරින් ද එක්ව තිබෙනවා.  


ඡායාරූප-රංජීත් රාජපක්ෂ