රජය ගැන අලුත් පරපුර ලැජ්ජාවෙන්

Saturday, 30 April 2016 - 6:54

%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B6%A2%E0%B7%8A%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A
පසුගිය ජනාධිපතිවරණ සමයේදී තම සංවිධානයට පහරදුන් වයඹ පළාත් සභා මන්ත්‍රී කමල් ඉන්දික මහතාට ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආසන සංවිධායක ධුරයක් ලබාදීම සම්බන්ධයෙන් ලැජ්ජාවට පත්වන බව අලුත් පරපුර සංවිධානය පවසනවා.

ඔවුන් මේ බව සඳහන් කළේ අද කොළඹදී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් කැඳවමින්.