ඉරාන මහ මැතිවරණයෙන් මධ්‍යස්ථ මතධාරීන්ට ජය

Sunday, 01 May 2016 - 7:51

%E0%B6%89%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B6%B0%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AE+%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B6%B0%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%A7+%E0%B6%A2%E0%B6%BA
සිකුරාදා පැවති ඉරාන මහ මැතිවරණයේ දෙවන වටයේ ප්‍රතිඵල අනුව ජනාධිපති හසාන් රවුහානිගේ ආධාරකරුවන් පැහැදිළි ජයග්‍රහණයක් අත්කරගෙන තිබෙනවා.

සමස්ත ප්‍රතිඵලවලට අනුව ආසනවලින් සියයට 42 ක් මධ්‍යස්ථ මතධාරීන්ට හිමිවී ඇති අතර, සියයට 30 ක් පමණ හිමිවී ඇත්තේ ස්වාධීන අපේක්ෂකයන්ටයි.

දැඩි මතධාරී කණ්ඩායම්වලට හිමිව ඇත්තේ ඉරාන පාර්ලිමේන්තුවේ අසුන්වලින් තුනෙන් එකක් පමණයි.

මේ අනුව දිගු කළකට පසු මධ්‍යස්ථ මතධාරී ජනාධිපති හසාන් රවුහානිට පාර්ලිමේන්තුවේ බලතල හිමිව තිබෙනවා.

මෙම මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ඉරානය, ඇමරිකාව ඇතුලූ බටහිර රටවල් සමඟ ඇති කරගත් න්‍යෂ්ටික සහයෝගීතා ගිවිසුම අනුමත කිරීමක් ලෙසයි සැළකෙන්නේ.