වැසි ඇති කිරීමට කෘතිම කන්දක් සෑදෙයි

Tuesday, 03 May 2016 - 9:48

%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%87%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%98%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%B8+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%83%E0%B7%91%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
වාර්ෂිකව අඟල් 5ක් පමණ සුළු වර්ෂාපතනයක් ලබන එක්සත් අරාබි එමීර් වැලිකතරේ කෘතිම කන්දක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් සකස් කර ඇති බව වාර්තා වනවා.

වැසි වලාකුළු ඇතිවීම සඳහා ජලවාෂ්ප එක්රැස් කිරීමට කඳු විශේෂයෙන් වැදගත් වන අතර, ෆැරන්හයිට් අංශක 110 දක්වා උෂ්ණත්වය ඉහළ යන ඩුබායි ඇතුළු එමීර් රාජ්‍යයේ පවතින්නේ තැනිතලා පරිසරයක්.

දැනට වැසි ඇති කිරීම සඳහා එක්සත් අරාබි එමීරය වැසි බීජ ගුවන්ගත කිරීමට වසරකට ඩොලර් පන්ලක්ෂයක් පමණ වැය කරනවා.

වැසි වර්ධන පරීක්ෂණ සඳහා ද වැය කරන මුදල ඩොලර් මිලියන 5කට අධිකයි.

මේ හේතුවෙන් ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය සමඟ එක්ව ඩොලර් බිලියන 230ක් වැය කරමින් සැතපුම් 1.2ක් උස කන්දක් නිර්මාණය කිරීමටයි එක්සත් අරාබි එමීරය සැලසුම් කර ඇත්තේ.