ඔබේ වාහනයේ පොත සුරක්ෂිතයිද ? ප්‍රවේසම් වන්න

Tuesday, 03 May 2016 - 10:54

%E0%B6%94%E0%B6%B6%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%9C%E0%B6%AD+%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA%E0%B7%92%E0%B6%AF+%3F+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
ඔබගේ අනුදැනුමකින් තොරව ඔබේ වාහනයේ තොරතුරු අන්සතු වීමේ ජාවාරමක තොරතුරු අනාවරණ වී තිබෙනවා.

ඒ මාළිගාවත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව හරහායි.

බාහිර පුද්ගලයෙකු විසින් දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරන නිළදාරියෙකු සමග එක්ව මෙම ජාවාරම කලක සිට සිදුකරමින් සිටිනවා.

මේ ඒ සම්බන්ධයෙන් හිරු විසින් කල හෙළිදරව්වයි.