සාරියක් ඇඳගෙන කාන්තාවක් ගහට ගිය හැටි

Tuesday, 03 May 2016 - 11:28

%E0%B7%83%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%B3%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1+%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
ඉවත් කරනු ලැබූ මහිංයගනය ඔරුබැදිවැව ද්විතියික පාසලේ ප්‍රාථමික අංශය යළි ලබාදෙන්නැයි ඉල්ලා මව්පියන් පිරිසක් සිදු කරන සත්‍යග්‍රහය අතරතුරදී ඊයේ එම ප්‍රදේශයේ නොසන්සුන්කාරී තත්ත්වයක් හට ගත්තා.

ඒ මව්වරු දෙදෙනෙකු සහ පියවරුන් දෙදෙනෙකු ගස් දෙකකට නැග විරෝධතාවය පළ කිරීමත් සමගයි.