එකම සිරුරක ජීවිතය සොයා යන දැරියන් දෙදෙනා

Wednesday, 04 May 2016 - 11:52

%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%9A+%E0%B6%A2%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%9C%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%BA%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8F
ජීවිතය හරිම පුදුමාකාර බව තහවුරු කරමින් බොහෝ මිනිසුන්ට සර්ව සම්පූර්ණ ශරීරයක් ලැබුනත් සුළුතරයකට එය එසේ වෙන්නේ නෑ.

එවැනි ලෙසට තමන්ගේ නොවන ශරීරයක හිඳිමින් තමන්ගේ අනාගතය සොයන දියණියන් දෙදෙනෙකු පිලිබඳ පුවතක් තායිලන්තයෙන් වාර්තා වනවා.

වයස අවුරදු 7ක් වන එම දැරියන්ගේ කතාවයි මේ.