සිසුවියකගේ නුසුදුසු තැනක් ඇල්ලූ උප විදුහල්පතිට වැඩ වැරදුන හැටි

Monday, 09 May 2016 - 14:33

%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B1%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%87%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%96+%E0%B6%8B%E0%B6%B4+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%A9+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%90%E0%B6%A7%E0%B7%92
ඇමරිකාවේ දකුණු කැරොලිනාහි උසස් පාලසක සිසුවියන් දෙදෙනෙකු අතර ඇතිවූ ගැටුමක් සමථයකට පත්කිරීමට මැදිහත්වූ පාසලේ උප විදුහල්පතිවරයාට එරෙහිව පරීක්ෂණයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ඔහුට එල්ලවන චෝදනාව වන්නේ ගැටුම පාලනයට මැදිහත් වීමේදී එක් සිසුවියකගේ ගෙළ සිහි මූර්ජා වන තුරු සිරකරගෙන සිටීමයි.