වාහනයේ බලපත්‍රය ගන්න අලුත් ක්‍රමයක් මෙන්න

Wednesday, 11 May 2016 - 7:51

%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%BD%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%85%E0%B6%BD%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
ලොව බොහෝ රටවල ක්‍රියාත්මක වන ඊ මෝටරින් ක්‍රමය හෙවත් නිවසේ සිට වාහන බලපත්‍ර ලබාගැනීමේ ක්‍රමවේදයත්, ජංගම දුරකථන මගින් මුදල් ගෙවීමේ ක්‍රමවේදයත් හඳුන්වාදීමට කටයුතු කරන බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා පවසනවා.

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික් කාර්යාලය විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට ඊයේ එක්වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා.