මාරවිල වෙරළ ඛාදනය උග්‍ර වෙයි

Friday, 13 May 2016 - 9:42

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BB%E0%B7%85+%E0%B6%9B%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%B1%E0%B6%BA+%E0%B6%8B%E0%B6%9C%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
මාරවිල - තල්විල තොඩුවාව ඔරුවැල්පොල ආදී ප්‍රදේශ ගණනාවකට වෙරළ ඛාදනය දැඩි ලෙස සිදුවන බව ප්‍රදේශවාසීන් ප්‍රකාශ කරනවා.

මේ හේතුවෙන් තම නිවාස මුහුදට සේදී යාමේ අවදානමකට මුහුණ දී ඇති බවයි ඔවුන් ප්‍රකාශ කළේ.

මෙයට පිළියමක් ලෙස වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් තාවකාලික පිළියමක් ලෙස ගල් වැටි දැමීම ආරම්භ කර ඇතත් එය ප්‍රමාණවත් නොවන බවටයි ඔවුන් චෝදනා කළේ.