සුළඟේ වේගය ක්ෂණිකව ඉහළ යයි - කල්පනාකාරී වන්න

Saturday, 14 May 2016 - 13:32

%E0%B7%83%E0%B7%94%E0%B7%85%E0%B6%9F%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%AB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%80+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85+%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B7%92+-+%E0%B6%9A%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
දිවයින ආසන්න වායුගෝලයේ ස්ථාපිත වී පවතින කැළඹිළි ස්වභාවය තවදුරටත් වර්ධනය වී පීඩන අවපාතයක් දක්වා වර්ධනය වෙමින් පවතින බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

එම පීඩන අවපාතය දිවයිනේ සහ දිවයින වටා මුහුදු ප්‍රදේශවල කාලගුණ තත්ත්වයට බලපෑම් ඇති කරමින් දිවයිනට ආසන්නව ගමන් කරනු ඇති බවයි අපේක්ෂා කෙරෙන්නේ.

මෙම පද්ධතිය හා සබැදිව පවතින ක්‍රියාකාරී වලාකුළු පද්ධතිය හේතුවෙන් දිවයින වටා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං වේගය ක්ෂණිකව පැයට කිලෝමීටර් 70 සිට 80 දක්වා ඉහළ යනු ඇති බවයි කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළේ.

එවැනි අවස්ථාවල එම මුහුදු ප්‍රදේශ ක්ෂණිකව රළු වීමේ හැකියාවක් පවතින බව ද කාලගුණ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සදහන්.