මහ වැස්සෙන් යටවු අකුරණ-(ඡායාරූප)

Sunday, 15 May 2016 - 15:40

%E0%B6%B8%E0%B7%84+%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%A7%E0%B7%80%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%AB-%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
පවතින වර්ෂා තත්වය හමුවේ අකුරණ ප්‍රදේශයද ජලයෙන් යටවී තිබෙනවා.  

හිරු වාර්තාකරු පැවසුවේ ගමනා ගමන කටයුතු වලටද බලපෑම් සිදුව ඇති බවයි. 


ඡායාරූප- බාලක්‍රිෂ්ණම්


Follow US

facebook youtube 32ins 32ins twitter 32ins 32ins

Most Viewed Stories