මිලියන 14.5ක් හම්බන්තොට හෝටලයක් ඉදිකිරීමට දීම ගැන විමර්ශනයක්

Tuesday, 17 May 2016 - 7:03

%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%B1+14.5%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%9D%E0%B6%A7%E0%B6%BD%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%81%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් වෙන් කළ රුපියල් මිලියන 14.5 ක මුදලක්  හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ හෝටලයක් ඉදිකිරීම සඳහා භාවිතා කිරීමේ සිද්ධියක් සම්බන්ධයෙන් බරපතල මූල්‍ය වංචා සෙවීමේ ජනාධිපති විමර්ශන කොමිසම විසින් විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

සෙලින්කෝ සමූහ ව්‍යාපාරයට අයත්ව තිබී රජයට පවරා ගත් සෙලස්තියන් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා පසුගිය ආණ්ඩුවේ කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් මෙම මුදල අනුමත කර තිබුණා.  

එහෙත් කැබිනට් මණ්ඩලයට හෝ නොදන්වා අනුමත කරනු ලැබූ මුදල හම්බන්තොට ප්‍රදේශයේ හෝටලයක් ඉදිකිරීමට යොදවා ඇති බව ජනාධිපති කොමිසම සිදුකරන ලද මූලික පරීක්ෂණවලදී අනාවරණය වී තිබෙනවා.

සෙලස්තියන් ගොඩනැගිල්ල ඉදිකිරීම සඳහා ලිට්රෝ ගෑස්, ශ්‍රී ලංකා රක්ෂණ සංස්ථාව සහ සේවක අර්ථසාධක අරමුදලේ මුදල් යොදවා ඇති බවද එහිදී හෙලිව ඇති බව සඳහන්.