අපදා තත්වයෙන් ලංකාවේ අය ආරක්ෂිතදැයි ෆේස්බුක් විමසයි

Thursday, 19 May 2016 - 9:40

%E0%B6%85%E0%B6%B4%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%AD%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B6%82%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%85%E0%B6%BA+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%92%E0%B6%AD%E0%B6%AF%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B7%92+%E0%B7%86%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B6%E0%B7%94%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B7%83%E0%B6%BA%E0%B7%92
අයහපත් කාළගුණයත් සමඟ සිදුවී ඇති දේපල හා ජීවිත හානි නිසාවෙන් ෆේස්බුක් ඔස්සේ ලංකාවේ සිටින අය ආරක්ෂිතව සිටිනවාද යන්න විමසමින් ෆේස්බුක් මිතුරන්ට තමන්ගේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් දැන්වීමට ෆේස්බුක් ඔස්සේ මේ වන විට විමසීමක් සිදුකරනු ලබනවා.

මීට පෙර ද ෆේස්බුක් ඔස්සේ වෙනත් රටවල්වල අපදා තත්ත්වයන් වලදී මෙම විශේෂ විමසීම සිදුකළ අතර එය අප රටට හඳුන්වා දුන්නේ පළමු වරට වීම ද විශේෂත්වයක්.