කැලණි ගඟේ ජල මට්ටම තවත් අඩු වෙයි

Monday, 23 May 2016 - 7:00

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B6%AB%E0%B7%92+%E0%B6%9C%E0%B6%9F%E0%B7%9A+%E0%B6%A2%E0%B6%BD+%E0%B6%B8%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%B8+%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B6%AD%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
ප්‍රදේශ රැසක් ජලයෙන් යට කරමින් පිටාර ගැලූ කැලණි ගඟේ ජල මට්ටම තවදුරටත් ක්‍රමයෙන් අඩුවෙමින් පවතින බව වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව නාගලගම්වීදිය ජල මාපකයේ ජල මට්ටම අඩි 7ක් දක්වා ඉහළ ගියහොත් කැලණි ගඟ එම ප්‍රදේශයේදී පිටාර ගලා විශාල ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇතිවිය හැකියි.

ඒ අනුව නාගලගම්වීදිය ජල මාපකයට අනුව කැලණි ගඟේ ජල මට්ටම දැන් පවතින්නේ සුළු ගංවතුර තත්ත්වයටත් වඩා අඩු අගයකයි.

කෙසේ වෙතත් ගංවතුර අවදානම පහව යාමට නම් එහි ජල මට්ටම අඩි 4කට වඩා අඩුවිය යුතු වනවා.

හංවැල්ල ල ග්ලේන්කෝස්ල හොලොම්බුවල දැරණියගලල කිතුල්ගල සහ නෝර්වුඩ් යන ප්‍රදේශවලදී නම් කැලණි ගඟ තවදුරටත් පිටාර ගැලීමේ අවදානම දැනටමත් පහව ගොස් තිබෙන බවයි වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව කියා සිටියේ.