කොරියානු රැකියා විභාගය නතර වෙයි

Thursday, 26 May 2016 - 10:58

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B6%BB%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B7%E0%B7%8F%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B6%B1%E0%B6%AD%E0%B6%BB+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
දකුණු කොරියාවේ රැකියා සඳහා මෙරට ශ්‍රමිකයින් බඳවාගැනීමට පවත්වන කොරියානු ප්‍රවීණතා විභාගය මේ වසරේ සිට නොපැවැත්වෙන බව විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය පවසනවා.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් සඳහන් කළේ එය අන්තර්ජාලය හරහා  පැවැත්වීමට කොරියානු මානව සම්පත් සංවර්ධන ආයතනය තීරණය කර ඇති බවයි. 2004 වසරේ සිට කොරියානු රැකියා සඳහා භාෂා ප්‍රවීණතා ලිඛිත විභාගය ආරම්භ වුණා.

හඳුන්වාදෙන නව ක්‍රමය යටතේ වඩා කාර්යක්ෂම සහ සාධාරණීය අයුරින් විභාගය පැවැත්වීමට හැකියාව පවතින බවයි විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ.යි