අද සිට කොළඹ සහ ගම්පහ රෝහල්වල බාහිර රෝගී අංශ රාත්‍රී 8 දක්වා

Monday, 30 May 2016 - 7:33

%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%84+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BD+%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%BB+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B6%9C%E0%B7%93+%E0%B6%85%E0%B6%82%E0%B7%81+%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%93+8+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%8F
ගං වතුරෙන් ආපදාවට ලක්වූ කොළඹ සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කවල සියලුම රෝහල්වල බාහිර රෝගී අංශ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අද (29) සිට රාත්‍රී 8  දක්වා විවෘතව තැබීමට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තීරණය කර තිබෙනවා.

ඒ, ගං වතුරෙන් විපතට පත්වූවන්ට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර සේවා සහ පිරිසිදුකිරීම්වලට අවශ්‍ය රසායන ද්‍රව්‍ය ලබාදීමේ අරමුණින්.