එවරස්ට් මුදුනේ පැවැත්වූ ලොව උසම මැරතන් තරඟය මෙන්න

Monday, 30 May 2016 - 10:16

%E0%B6%91%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B7%80%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%BD%E0%B7%9C%E0%B7%80+%E0%B6%8B%E0%B7%83%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%BB%E0%B6%AD%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B6%BB%E0%B6%9F%E0%B6%BA+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
ලොව උසම මැරතන් තරඟය ජය ගැනීමට නේපාලයේ හමුදා සෙබලෙකු වන බෙඞ් බහාදුර් සුනුවාර් සමත් වී තිබෙනවා.

එවරස්ට් කඳු මුදුනේ පැවති මෙම තරඟය සඳහා ක්‍රීඩකයින් 150කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සහාභාගි වුණා.

කඳු මුදුනේ ඉහළ සිට පහළට පැවති මෙම මැරතන් තරඟයේ කිලෝමීටර් දෙකක දුර ප්‍රමාණය නිමා කිරීමට බෙඞ් බහාදුර් ගත කළ කාලය පැය 4 යි තත්ත්පර 10 ක්.