මහාබාධක කොරල්පරයේ සියයට 35 ක් විනාශයි

Monday, 30 May 2016 - 14:40

%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B6%E0%B7%8F%E0%B6%B0%E0%B6%9A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BA%E0%B6%A7+35+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81%E0%B6%BA%E0%B7%92
උතුරු සහ මධ්‍යම  ඕස්ට්‍රේලියාව ආශ්‍රිත වෙරළේ කිලෝමීටර් 2300 ක් පැතිරුණු සුප්‍රකට මහාබාධක කොරල්පරය ඛාදනයට ලක්වීම නිසා එහි සියයට 35 ක් පමණ විනාශ වී ඇති බව  ඕස්ට්‍රේලියානු විද්‍යාඥයන් පිරිසක් පෙන්වා දෙනවා.

එය මිහිතලය උණුසුම් වීමට සම්බන්ධ සංසිද්ධියක් ලෙසයි ඔවුන් සදහන් කළේ.

උණුසුම් ජල ධාරා කොරල්පරයට ජීවය සපයන හරිත ඇල්ගී විනාශ කිරීම ඊට හේතුවයි.

එය දැන් මහා පරිමාණ වශයෙන් සිදුවන නිසා ස්වභාවික ලෝක උරුමයක් වන මහාබාධක කොරල්පරය අනාගත පරපුරට දැක ගත හැකිවේද යන්න පිළිබදව විද්‍යාඥයන් පළ කරන්නේ සැකයක්.