පස් මහලේ ගින්න මැදින් උතුරා ගිය පිය සෙනෙහස

Tuesday, 31 May 2016 - 9:43

%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%8F+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%99%E0%B7%84%E0%B7%83
රුසියාවේ පස් මහල් ගොඩනැගිල්ලක ඇතිවු ගින්නකදී සිය දරුවන්  පස් දෙනාද සමග ජීවිතය බේරා ගත් පුද්ගලයෙකු පිළිබද තොරතුරු වාර්තා වනවා.

අදාළ ගොඩනැගිල්ලෙන් පහළට සිය දරුවන් විසිකරන්නේ පහළ රැදී සිටින පිරිසකගේද සහය පතමිනුයි.