ආසියාවේ දෙවන විශාලම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ගබඩාව පුපුරයි

Wednesday, 01 June 2016 - 7:44

%E0%B6%86%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%99%E0%B7%80%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%81%E0%B7%8F%E0%B6%BD%E0%B6%B8+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%AB+%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BA+%E0%B6%9C%E0%B6%B6%E0%B6%A9%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
ඉන්දියාවේ මහාරාශ්ඨ්‍ර ප්‍රාන්තයේ පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ගබඩාවක ඇති වූ ගින්නකින් හමුදා සාමාජිකයින් 20 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව තවත් 19 දෙනෙකු තුවාල ලැබුවා.

එරට විශාලතම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ගබඩාව මෙන්ම ආසියාවේ දෙවන විශාලම පුපුරණ ද්‍රව්‍ය ගබඩාව වන්නේද මෙයයි.