දුම්රිය දඩය අද සිට ඉහළට

Wednesday, 01 June 2016 - 8:41

%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%AF%E0%B6%A9%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B6%AF+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%A7+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
අද සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර නොමැතිව ගමන් කිරීම සඳහා වන දඩය රුපියල් 3000 දක්වා වැඩි කර තිබෙනවා.

දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව සදහන් කළේ දුම්රිය ගමන් වලට අදාළ අනෙකුත් වැරදි සඳහා ද මෙම දඩය අදාළ බවයි.

මෙතෙක් මෙම වැරදි සම්බන්ධයෙන් රුපියල් 2500ක දඩයක් අය කරනු ලැබුවා.