මනම්පිටිය අහසේ දිස්වු අමුතු දේ- (ඡායාරූප)

Wednesday, 01 June 2016 - 9:19

%E0%B6%B8%E0%B6%B1%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%85%E0%B7%84%E0%B7%83%E0%B7%9A+%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B7%94+%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AD%E0%B7%94+%E0%B6%AF%E0%B7%9A-+%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
මනම්පිටිය කොටලීය පාලම හා මනම්පිටිය මහ පාලම අසලදී හිරුට දකුණූ දෙසින් දීප්තිමත් ආලෝක කදම්බයක් දිස්වී තිබෙනවා.

ඊයේ(31) පස්වරු 5යි 25හේ සිට විනාඩි 15කටත් අධික කාලයක්  එය දිස්වූ බවයි වාර්තා වන්නේ.

එම ආලෝක කදම්බයද දෙස පියවි ඇසින් නැරඹීමට අපහසු වී තිබෙනවා.


ඡායාරූප- රොෂාන් තුෂාර