ඉන්දුනීසියාවේ භූ කම්පනයක්

Thursday, 02 June 2016 - 8:47

%E0%B6%89%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%9A+%E0%B6%B7%E0%B7%96+%E0%B6%9A%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
ඉන්දුනීසියාවේ - සුමත්‍රා දුපත් ආසන්න මුහුදේ රික්ටර් මාපකයේ 6.5 ක භූ කම්පනයක් සිදුවුණා.

ඇමරිකානු සුනාමි අනතුරු ඇඟවීම් මධ්‍යස්ථානය ප්‍රකාශ කළේ සුමත්‍රා දුපත් ආසන්න වෙරළේ සිට කිලෝමීටර් 40 ක දුරින් කිලෝමීටර 141 ගැඹුරු මුහුදේ මෙම භූකම්පනය හටගෙන ඇති බවයි.

භූකම්පනය හේතුවෙන් සුනාමි අනතුරු ඇඟවීමක් නිකුත් කර නොමැති බවද විදෙස් වාර්තා ප්‍රකාශ කළා. කෙසේ වෙතත් මෙහි කම්පනය සිංගප්පූරුවටද දැනී තිබෙනවා.