ඇමති හර්ෂගෙන් හිටපු ජනපති ආර්යාවගේ වියදම් ගැන හෙළිදරව්වක්

Thursday, 02 June 2016 - 19:34

%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B7%84%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B7%85%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පසුගිය රජය ලබාගත් ණය වාරික ගෙවීමට නොමැති නම් ජනතාව මත බදු පැටවීමේ අවශ්‍යතාවයක් නොමැති බව අමාත්‍ය ආචාර්ය හර්ෂ ද සිල්වා මහතා ප්‍රකාශ කරනවා.

අද පෙරවරුවේ කොළඹදී පැවති ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් අමාත්‍යවරයා හිටපු ජනපති ආර්යා ශිරන්ති රාජපක්ෂ මහත්මිය ප්‍රංශ සවාරියකදී සිදුකළ වියදම් පිළිබඳව හෙළිදරව්වක්ද කළා.