ත්‍රිකුණාමලය සංවර්ධනයට සිංගප්පූරුව

Saturday, 04 June 2016 - 7:42

%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%8F%E0%B6%B8%E0%B6%BD%E0%B6%BA+%E0%B7%83%E0%B6%82%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%B0%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%82%E0%B6%9C%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%96%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80
ත්‍රිකුණාමලය වරාය නගරය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව, සිංගප්පූරුව සමඟ අවබෝධතා ගිවිසුමකට එළඹුණා.

ශ්‍රී ලංකාවේ සංචාරයක නිරත වූ සිංගප්පූරුවේ වෙළඳ හා කර්මාන්ත අමාත්‍ය එස්. ඊස්වරන් සහ සංවර්ධන ක්‍රමෝපාය සහ ජාත්‍යන්තර වෙළද කටයුතු පිළිබද අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රමයි ඊට අත්සන් තැබුවේ.

ඒ අනුව සිංගප්පුරුවේ සුර්බානා ජුරොං යටිතල පහසුකම් උපදේශක සමාගම ත්‍රිකුණාමලය වරාය නගරය සංවර්ධනය කිරීම සඳහා එක්වනු ඇති.

ශ්‍රී ලංකාවේ විශාලතම සිංගප්පුරු ආයෝජනයක් වන ප්‍රීමා පිටි කම්හල පිහිටා ඇත්තේ ද ත්‍රිකුණාමලයේයි.