හමුදා කඳවුර පිපිරීමෙන් අවට නිවෙස් වලට සහ වාහන වලට හානි කරමින් තැන තැන විසිරී ගිය කොටස් මෙන්න(ඡායාරූප)

Monday, 06 June 2016 - 9:59

%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%84%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B6%BD%E0%B6%A7+%E0%B7%84%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%92+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%BA+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%A7%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%28%E0%B6%A1%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%96%E0%B6%B4%29
පිපිරීම සිදුවූ අවිස්සාවේල්ල - කොස්ගම - සාලාව යුද හමුදා කඳවුර අවට ප්‍රදේශය නැරඹීමට පැමිණීමෙන් වළකින ලෙස පොලීසිය ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා.

සාලාව යුද හමුදා කඳවුරේ සිට කිලෝමීටරයක දුරකින් එපිට ජනතාවට යළි සිය නිවෙස් කරා පැමිණීමේ හැකියාව පවතිනවා.

කෙසේ වෙතත් කඳවුරේ සිට කිලෝමීටරයක් තුළ භූමි ප්‍රදේශය තවදුරටත් අවදානම් සහිත බවයි ආරක්ෂක අංශ පෙන්වා දෙන්නේ.

පිපිරීම හේතුවෙන් කඳවුර අවට ප්‍රදේශය තුළ විසිරී ඇති කොටස් හමුවුවහොත් ඒවා ඇල්ලීමෙන් වළකින ලෙස යුද හමුදාව ජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක්  කරනවා.

එවැනි ද්‍රව්‍යයක් දුටුවහොත් දුරකථන අංක 011 3 81 86 09 හෝ 011 2  43 42 51 න් යුද හමුදා මූලස්ථානයේ ක්‍රියාන්විත මැදිරිය අමතන ලෙසයි එම මූලස්ථානය සඳහන් කළේ.

කඳවුරේ පිපිරීමෙන් අවට නිවෙස් වලට සහ වාහන වලට හානි සිදු වූ අයුරු සහ තැන තැන විසිරී තිබූ කොටස් පහතින්.