කොස්ගම හමුදා කඳවුර ගැන හිටපු ජනපති ප්‍රථමවරට කතා කරයි

Monday, 06 June 2016 - 14:30

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%B8+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94%E0%B6%AF%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%9C%E0%B7%90%E0%B6%B1+%E0%B7%84%E0%B7%92%E0%B6%A7%E0%B6%B4%E0%B7%94+%E0%B6%A2%E0%B6%B1%E0%B6%B4%E0%B6%AD%E0%B7%92+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%AE%E0%B6%B8%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%A7+%E0%B6%9A%E0%B6%AD%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B7%92
අවිස්සාවේල්ල - කොස්ගම - සාලාව යුද හමුදා කඳවුරේ සිදුවූ පිපිරීමත් සමඟ ඇතිවූ තත්ත්වය පිළිබඳව හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා අදහස් පළකළා.

තම රජය  සමයේ මෙම කඳවුර ඉවත් කිරීමට කටයුතු සූදානම් කරමින් පැවතී බවද හිටපු ජනපතිවරයා එහිදී ප්‍රකාශ කළා.