කුරුණෑගල රෝහලේ ගින්නක්

Tuesday, 07 June 2016 - 11:57

%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%91%E0%B6%9C%E0%B6%BD+%E0%B6%BB%E0%B7%9D%E0%B7%84%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කුරුණෑගල  මහ රෝහලේ බාහිර රෝගී අංශයේ අද පෙරවරුවේ ගින්නක් හට ගෙන තිබෙනවා.  

ගින්නෙන් කිසිවෙකුටත් හානි සිදුවී නැහැ.

රෝහල් ප්‍රකාශිකාවක්  සදහන් කලේ ගින්නට හේතුව මෙතෙක් අනාවරණ වී නොමැති බවයි.