මාර්ගය විවෘත වී පැයකට පසු කඳවුර තුළ එක්වරම සිදු වූ පිපිරීම මෙන්න

Wednesday, 08 June 2016 - 7:03

%E0%B6%B8%E0%B7%8F%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B6%BA+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%98%E0%B6%AD+%E0%B7%80%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%90%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B6%A7+%E0%B6%B4%E0%B7%83%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B6%B3%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB+%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B7%85+%E0%B6%91%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%B8+%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%AF%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%93%E0%B6%B8+%E0%B6%B8%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
කොස්ගම, සාලාව කඳවුර ඉදිරිපිටින් දිවෙන කොළඹ - අවිස්සාවේල්ල ප්‍රධාන මාර්ගය මහජනතාව සඳහා විවෘත වුණේ ඊයේ පස්වරු 7.30 ට පමණ.

කෙසේ වෙතත් ඉන් පැයකට පමණ පසු කඳවුර තුළින් සුළු පිපිරීමක් වාර්තා වුණා.

පිපිරුම සිදුවන ස්ථානයේ සිට අඩි 12 ක පමණ දුරින් අප වාර්තාකරුවන් රැදී සිටියදී සිදු වූ පිපිරීම අප කැමරාවේ සටහන් වූයේ මෙලෙසින්.