කොළඹ වරායේ ආරක්ෂාවට නව සැලැස්මක්

Thursday, 09 June 2016 - 6:58

%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B7%85%E0%B6%B9+%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%86%E0%B6%BB%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%B1%E0%B7%80+%E0%B7%83%E0%B7%90%E0%B6%BD%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A
කොළඹ වරායේ ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් විශේෂ සැලැස්මක් සකස් කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා.

 කොළඹ වරායේ දෛනිකව හුවමාරු වන භාණ්ඩවලින් වැඩි ප්‍රමාණයක් අවදානම් සහගත භාණ්ඩවීම හේතුවෙන් ඒ පිළිබද අවධානය යොමු කෙරුණූ බවයි වරාය  හා නාවුක අමාත්‍යංශය සදහන් කලේ.