නාවික සහ ධීවර ප්‍රජාවට අවවාදයක්

Thursday, 09 June 2016 - 9:03

%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%B0%E0%B7%93%E0%B7%80%E0%B6%BB+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B6%A2%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
දිවයින අවට මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං වේගය පැයට කිලෝමීටර් 70 දක්වා ඉහළ යා හැකි බැවින් ඒ පිළිබඳව නාවික සහ ධීවර ප්‍රජාව අවධානයෙන් සිටිය යුතු බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව පවසනවා.

කාර්යයේ නියුතු කාලගුණ විද්‍යාඥ මලින්ද මිල්ලන්ගොඩ සඳහන් කළේ අද දිනයේදීත් දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවලට වැසි ඇතිවන බවයි.