ඕස්ට්‍රේලියා කන්සර්වටිව් පක්ෂයේ මැතිවරණය ජය තහවුරු වෙයි

Sunday, 10 July 2016 - 10:21

%E0%B6%95%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%9A%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F+%E0%B6%9A%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B7%83%E0%B6%BB%E0%B7%8A%E0%B7%80%E0%B6%A7%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8A+%E0%B6%B4%E0%B6%9A%E0%B7%8A%E0%B7%82%E0%B6%BA%E0%B7%9A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B6%AD%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B6%AB%E0%B6%BA+%E0%B6%A2%E0%B6%BA+%E0%B6%AD%E0%B7%84%E0%B7%80%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
අග්‍රාමාත්‍ය මැල්කම් ටර්න්බුල්ගේ පාලක කන්සර්වටිව් පක්ෂය මෙවර මැතිවරණයේ නිල ජයග්‍රාහකයන් බව අද තහවුරු කෙරුණා.

ඒ විපක්ෂ කම්කරු පක්ෂයේ නායක බිල් ෂෝට්න් මැතිවරණයේ පරාජය පිළිගැනීමත් සමගයි.

මැතිවරණයේ ඡන්ද ගණන් කිරීම තවමත් සිදුකෙරෙන නමුත් මේ වනවිට අග්‍රාමාත්‍ය ටර්න්බුල්ගේ කන්සර්වටිව් පක්ෂය ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට තරම් ප්‍රමාණවත් ආසන සංඛ්‍යාවක් ජයග්‍රහණය කර අවසන්.

කෙසේ නමුත් ඔවුන්ට ඒ සදහා ස්වාධීන කණ්ඩායම් වල සහාය ද ලබාගැනීමට සිදුවනු ඇති.