ජී.එස්.පී ප්ලස් කොන්දේසි අඩුවේ

Sunday, 10 July 2016 - 12:14

%E0%B6%A2%E0%B7%93.%E0%B6%91%E0%B7%83%E0%B7%8A.%E0%B6%B4%E0%B7%93+%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%83%E0%B7%8A+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%AF%E0%B7%9A%E0%B7%83%E0%B7%92+%E0%B6%85%E0%B6%A9%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B7%9A
ජී.එස්.පී ප්ලස් තීරුබදු සහනය නැවත ශ්‍රී ලංකාවට ලබාදීම සදහා යුරෝපා කොමිසම ඉදිරිපත් කර තිබූ කොන්දේසි 58 ප්‍රමුඛතා ක්‍රියාමාර්ග 15 ක්  දක්වා අඩු කර තිබෙනවා.

ජාත්‍යන්තර සම්මුතීන්ට අදාළ කොන්දේසි සහ රජය විසින් ඉදිරිපත් කර තිබූ ඇතැම් කොන්දේසි මේ අනුව, සීමා කර ඇති බව රජයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරිනියක් සදහන් කළා.

ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික තත්ත්වය කඩිනමින් ශක්තිමත් කිරීමේ අවශ්‍යතාව මෙලෙස අදාළ කොන්දේසි අඩු කිරීමට එක් හේතුවක් බව සදහන්.

එමෙන්ම, නව රජයේ යහපාලන ප්‍රතිපත්තීන් තහවුරු කිරීම සදහා ජී.එස්.පී. ප්ලස් ශ්‍රී ලංකාවට කඩිනමින් ලබාදීම අවශ්‍යතාවක්  වී තිබෙනවා.

ජී.එස්.පී ප්ලස් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉවත් කිරීමෙන් අනතුරුව 2010 වසරේදී ද යුරෝපා කොමිසම එය නැවත ලබාදීම සදහා කොන්දේසි පෙලක් ඉදිරිපත් කළා.

එහෙත් එවකට පැවති රජය අදාළ කොන්දේසි පිලිපැදීම ප්‍රතික්ෂේප කළේ රටේ ස්වෛරීභාවයට හානියක් වන බව පවසමින්.

කෙසේ නමුත්, වත්මන් රජය යුරෝපා කොමිසම සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව අදාළ කොන්දේසි ලිහිල් කර ගැනීමට හැකිවී තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාව ජී.එස්.පී ප්ලස්  තීරු බදු සහනය නැවත ලබා ගැනීම සදහා පසුගියදා නිල වශයෙන් අයදුම් කළා.