අම්පාර - කරන්ගාව ගොවීන්ගෙන් මැසිවිල්ලක්

Sunday, 10 July 2016 - 15:49

%E0%B6%85%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%B4%E0%B7%8F%E0%B6%BB+-+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%8F%E0%B7%80+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B7%80%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B8%E0%B7%90%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B6%9A%E0%B7%8A
තම කුඹුරුවලට ජලය නොමැතිවීම හේතුවෙන් කිරි වැදී ඇති ගොයම මියයමින් පවතින බව අම්පාර - කරන්ගාව ප්‍රදේශයේ ගොවීන් පවසනවා.

අක්කර 200 ක පමණ වී වගාවෙන් අක්කර 30 ත්, 40 ත් අතර ප්‍රමාණයක් මේ වනවිට විනාශ වී ඇති බවයි ගොවීන් සඳහන් කළේ.

ඔවුන් චෝදනා කළේ අම්පාර - කරන්ගාව වැවෙන් ජලය ලබා ගන්නා තමන් මෙම අපහසුතාවට මුහුණ දුන්නේ ප්‍රදේශයේ ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින් නිසි ලෙස ජල කළමනාකරණයක් සිදු නොකිරීම හේතුවෙන් බවයි.