නිවාස 14 ක් විනාශ කරමින් ගමක් අවදිකර තැබූ බදුල්ලේ ගින්න

Monday, 11 July 2016 - 7:45

%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B7%83+14+%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8F%E0%B7%81+%E0%B6%9A%E0%B6%BB%E0%B6%B8%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B6%9A%E0%B7%8A+%E0%B6%85%E0%B7%80%E0%B6%AF%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B6%BB+%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B6%E0%B7%96+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%94%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%9A+%E0%B6%9C%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1
බදුල්ල - පුවක්ගොඩමුල්ල - ගල්පීල්ල ප්‍රදේශයේ නිවාස පෙළක ඊයේ රාත්‍රි ඇතිවූ ගින්නකින් නිවාස 14 ක් විනාශ වී තිබෙනවා.

පොලීසිය සඳහන් කළේ පැය හතරකට ආසන්න කාලයක් පැවති ගින්න බදුල්ල මහ නගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකය, ප්‍රදේශවාසීන් සහ පොලීසිය එක්ව නිවා දමා ඇති බවයි.

ගින්න හේතුවෙන් ජීවිත හානි කිසිවක් වාර්තාවී නොමැති අතර, ඊට හේතුවද මෙතෙක් අනාවරණ වී නැහැ.(දර්ශන - පාලිත අරියවංශ)