ආනයනික ඩීසල් ලීටරයක බද්ද රුපියල් 6 කින් ඉහළට

Monday, 11 July 2016 - 8:26

%E0%B6%86%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%B1%E0%B7%92%E0%B6%9A+%E0%B6%A9%E0%B7%93%E0%B7%83%E0%B6%BD%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%93%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B6%BA%E0%B6%9A+%E0%B6%B6%E0%B6%AF%E0%B7%8A%E0%B6%AF+%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%BD%E0%B7%8A+6+%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%89%E0%B7%84%E0%B7%85%E0%B6%A7
ආනයනික ඩීසල් ලීටරයක් මත පනවා තිබූ බද්ද රුපියල් 6කින් ඉහළ දමා ඇති බව ඛනිජ තෙල් සහ පෙට්‍රෝලියම් වායු පිළිබඳ අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි ප්‍රකාශ කළා.

කෙසේ වෙතත්, ඒ හේතුවෙන් ඩීසල් මිල වැඩි නොකරන බවයි ඔහු සදහන් කළේ.

ලංකා IOC සමාගමට ද සාමාන්‍ය ඩීසල් මිල ඉහළ දැමීමට අවස්ථාවක් නොලැබෙන බව අමාත්‍යවරයා කියා සිටියා.

කෙසේ වෙතත්, අයි. ඕ.සී. සමාගම නිපදවන සුපිරි ඩීසල් මිල පමණක් මේ හේතුවෙන් රුපියල් දෙකකින් පමණ ඉහළ දැමීමට අවසර හිමි වන බව අමාත්‍ය චන්දිම වීරක්කොඩි සදහන් කළා.