රුසියානු හෙලිකොප්ටර් යානයක් ISIS ත්‍රස්තවාදීන් බිමදමයි

Monday, 11 July 2016 - 10:29

%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%83%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B7%94+%E0%B7%84%E0%B7%99%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%B4%E0%B7%8A%E0%B6%A7%E0%B6%BB%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B6%B1%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A+ISIS++%E0%B6%AD%E0%B7%8A%E2%80%8D%E0%B6%BB%E0%B7%83%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%80%E0%B7%8F%E0%B6%AF%E0%B7%93%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%92%E0%B6%B8%E0%B6%AF%E0%B6%B8%E0%B6%BA%E0%B7%92
සිරියාවේ ISIS විරෝධී මෙහෙයුම්වල නිරත රුසියානු හෙලිකොප්ටර් යානයක් ISIS ත්‍රස්තවාදීන් වෙඩිතබා බිම දමන අයුරු විදෙස් මාධ්‍ය ඊයේ  මෙලෙස වාර්තා කර තිබෙනවා.