කැකිරාවෙන් හමු වූ යෝධ ආඳා

Monday, 11 July 2016 - 10:50

%E0%B6%9A%E0%B7%90%E0%B6%9A%E0%B7%92%E0%B6%BB%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B7%84%E0%B6%B8%E0%B7%94+%E0%B7%80%E0%B7%96+%E0%B6%BA%E0%B7%9D%E0%B6%B0+%E0%B6%86%E0%B6%B3%E0%B7%8F
කැකිරාව, තිබ්බටුවැව ප්‍රදේශයේදී මහවැලි ඇලක සිටි අඩි 5 ක පමණ දිගින් යුත් ආඳෙකු කොරසගල්ල ප්‍රදේශවාසියෙකු විසින් අල්ලාගෙන ඇති අතර, ඔහු පවසන්නේ මෙම සත්ත්වයා ඉදිරියේදී දෙහිවල ජාතික සත්වෝද්‍යානයට භාරදීමට පියවර ගන්නා බවයි.