අධිවේගෙන් බැඳිගම්තොට දූවිල්ලෙන් යට වෙයි

Monday, 11 July 2016 - 12:34

%E0%B6%85%E0%B6%B0%E0%B7%92%E0%B7%80%E0%B7%9A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%B6%E0%B7%90%E0%B6%B3%E0%B7%92%E0%B6%9C%E0%B6%B8%E0%B7%8A%E0%B6%AD%E0%B7%9C%E0%B6%A7+%E0%B6%AF%E0%B7%96%E0%B7%80%E0%B7%92%E0%B6%BD%E0%B7%8A%E0%B6%BD%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BA%E0%B6%A7+%E0%B7%80%E0%B7%99%E0%B6%BA%E0%B7%92
සුරියවැව බැඳිගම්තොට ප්‍රදේශයේ ජනතාව අද විරෝධතාවයක නිරත වුණා.

ඒ, දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ ඉදිකිරීම් කටයුතු හේතුවෙන් නිකුත් වන අධික දූවිලි තත්ත්වය පාලනය කිරීමට බලධාරින් කිසිදු පියවර නොගන්නා බව පවසමින්.

දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ මාතර සිට මත්තල දක්වා දිවෙන කොටස මේ වනවිට ඉදිවෙමින් පවතිනවා.

කෙසේ වෙතත්, එම ප්‍ර දේශයේ පවතින දැඩි සුළං හේතුවෙන් මාර්ගයේ ඉදිකිරීම්වලදි නිකුත් වන දූවිලි අවට නිවාසවල පතිත වන බවට ගම්වාසීන් චෝදනා කරනවා.

බලධාරීන්ව මේ සම්බන්ධයෙන් කිහිපවිටක් දැනුවත් කළද ඉන් ඵලක් නොවූ තැන සූරියවැව බැඳිගම්තොට ප්‍රදේශයේ ජනතාව අද අධිවේගී මාර්ගය ඉදි කිරීම වෙනුවෙන් භාවිත කරන මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවයක නිරත වුණා.