මීගහතැන්න දරුවන්ගේ පියවරුන්ගෙන් ලිපියක්

Monday, 11 July 2016 - 13:31

%E0%B6%B8%E0%B7%93%E0%B6%9C%E0%B7%84%E0%B6%AD%E0%B7%90%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%B1+%E0%B6%AF%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B7%80%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%9A+%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%80%E0%B6%BB%E0%B7%94%E0%B6%B1%E0%B7%8A%E0%B6%9C%E0%B7%99%E0%B6%B1%E0%B7%8A+%E0%B6%BD%E0%B7%92%E0%B6%B4%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B6%9A%E0%B7%8A
පසුගියදා ආන්දෝලනාත්මක තත්ත්වයක් ඇතිවූ මීගහතැන්න කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයේ පළමු ශ්‍රේණියට ළමයින් දහදෙනාගේ පියවරුන් අද උදෑසන මතුගම අධ්‍යාපන කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය වෙත පැමිණියා.

ඒ, කලාප අධ්‍යක්‍ෂවරිය වන ජී.ඞී.සී. ෆොන්සේකා වෙත ලිපියක් භාරදීමටයි.

තම දරුවන් මීගහතැන්න කනිෂ්ඨ විද්‍යාලයට ඇතුළත් කරගන්නා ලෙසයි ඔවුන් එම ලිපියේ දක්වා ඇත්තේ.