උතුරු කොරියාව, ඇමරිකාවට සහ දකුණු කොරියාවට ගොරවයි

Monday, 11 July 2016 - 13:44

%E0%B6%8B%E0%B6%AD%E0%B7%94%E0%B6%BB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%2C+%E0%B6%87%E0%B6%B8%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%9A%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B7%83%E0%B7%84+%E0%B6%AF%E0%B6%9A%E0%B7%94%E0%B6%AB%E0%B7%94+%E0%B6%9A%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%92%E0%B6%BA%E0%B7%8F%E0%B7%80%E0%B6%A7+%E0%B6%9C%E0%B7%9C%E0%B6%BB%E0%B7%80%E0%B6%BA%E0%B7%92
උතුරු කොරියාවේ ප්‍රහාරවලට මුහුණදීම සඳහා ඇමරිකාව සහ දකුණු කොරියාව ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැළසුම් කර ඇති මිසයිල් ආරක්ෂණ පද්ධතියට ඉදිරියේදී දැඩි ප්‍රතිචාර දක්වන බව උතුරු කොරියාව පවසනවා.

පසුගියදා උතුරු කොරියාව විසින් හතරවන වරටත් න්‍යෂ්ටික අත්හදාබැලීමක් සිදුකළ අතර, ඊට ප්‍රතිචාර දක්වමින් දකුණු කොරියාව සඳහන් කළේ ඇමරිකාව සමඟ එක්ව මිසයිල් ආරක්ෂණ පද්ධතියක් ඉදිරියේදී ස්ථාපිත කරන බවයි.

කෙසේ නමුත් තමන් ඊට ප්‍රතිචාර දැක්වීමට සූදානම් බව උතුරු කොරියානු හමුදාව නිවේදනයක් මගින් ප්‍රකාශ කර තිබෙනවා.

මේ අතර ඇමරිකාව සහ දකුණු කොරියාව උතුරු කොරියානු අර්ධද්වීපයේ දියත් කිරීමට නියමිත මිසයිල ආරක්ෂණ පද්ධතියට චීනයද විරෝධය පළකරනවා.